СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

Обработването на металите посредством фрезоване, струговане, пробиване, нарязване на резби, шлифоване и други процеси на рязане обикновено е свързано с използването на смазочно-охлаждащи течности (СОТ). Основното предназначение на тези течности, представляващи сложни многокомпонентни системи, е понижаване на температурата в зоната на рязане, намаляване на износването на режещия инструмент, осигуряване на добро качество на обработваната повърхност …