«Антей алуминий» е течен препарат за обезмасляване без подгряване на алуминий и се произвежда на база алкални соли, повърхностно-активни вещества и добавки.

Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 0311 – 04

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  1. Външен вид – опалесцираща течност;
  2. Цвят – бледожълт;
  3. рН на 10 % разтвор – 9,2;
  4. Обезмасляваща способност – промивката добре омокря цялата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Течният обезмаслител «Антей алуминий» се използва в машиностроенето за предварителна подготовка на детайли от алуминий, преди нанасяне на органични покрития. Препаратът «Антей алуминий» притежава много добра разтворимост във вода и отлични миещо-диспергиращи свойства, което го прави приложим и в други отрасли на промишлеността за отстраняване на замърсявания от минерални и растителни масла, консистентни смазки и други. «Антей алуминий» е приложим за обезмасляване чрез потапяне във вани с вътрешна циркулация на работния разтвор, във вани с ултразвуково поле, както и за обезмасляване в струйни инсталации и агрегати.Степентта на разреждане е от 1 :  6 до 1 :  10.

Забележка: Преди употреба съдържанието на опаковката трябва да се хомогенизира.

НАЧИН НА РАБОТА

Към необходимата за приготвяне на работния разтвор вода се добавя изчисленото количество от препарата при непрекъснато разбъркване. При обезмасляване в струйни инсталации и агрегати е необходимо към работния разтвор да се добави 0,1 % от препарата «АПД – 1», стоков продукт на «Антикороза» АД. безмасляването с «Антей алуминий» се извършва без подгряване (типична работна температура 18° – 25° С). При много висока степен на замърсяване на детайлите, температу-рата може да се повиши до 65° – 70° С.Определяне на концентрацията – може да се използва следния опростен метод, базиран на определяне алкалността на разтвора:10 ml проба от работния разтвор, охладен до стайна температура, се разрежда с 30 – 40 ml дестилирана вода и се титрува при индикатор метилоранж с 0,1 n HCl до промяна на цвета от оранжев в червен.Изчислете концентрацията като използвате формулата:

C = 2,631 . Q,  където: С – концентрацията в %;Q – количеството 0,1 n HCl в ml изразходено при титруването.

Препаратът  «Антей алуминий» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е задължително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.

Ценови каталог