«Антей Бетон» и «Антей Бетон Супер»  е течен препарат за обезмасляване на бетон и бетонови изделия, произвеждан на база алкални соли, повърхностно-активни вещества и добавки.Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 0308 – 04

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  1. Външен вид – опалесцираща течност;
  2. Цвят – бледожълт;
  3. рН – 13,1;
  4. Обезмасляваща способност – промивката добре омокря цялата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Препаратът  «Антей Бетон» и «Антей Бетон Супер» се използва в различни отрасли на промишлеността за почистване на бетон и бетонови изделия от нефтопродукти, растителни масла, консистентни смазки и други.

Забележка: Преди употреба съдържанието на опаковката трябва да се хомогенизира.

НАЧИН НА РАБОТА

Препаратът се нанася върху замърсената повърхност и се оставя да престои 10 – 60 минути, след което се измива обилно с вода. При по-силни замърсявания повърхността се обработва повторно по същия начин. При почистване на по-слабо замърсени повърхности, препаратът може да се разреди предварително с вода в съотношение от 1 : 1 до 1 : 3. Препаратът  «Антей Бетон» и «Антей Бетон Супер» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е задължително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство

Ценови каталог