« А Н Т И К   К Р И С Т А Л »
КОНЦЕНТРАТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
       0H3A6715 «Антик кристал» е универсално средство за почистване на стъклени повърхности по сградни фасади, прозорци, огледала, стъкла на превозни средства – автомобили и подвижен железопътен състав, а също така и на мрамор, емайл и изкуствени материали.Препаратът се произвежда на база комбинация от повърхностно – активни вещества, алкохоли, антистатик и оцветител.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС № 1702 – 07

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Външен вид                               – опалесцираща течност;
2. рН на концентрат                    – 9,3;
3. Почистваща способност        – промивката добре да омокря цялата повърхност;

ПРИЛОЖЕНИЕ И НАЧИН НА РАБОТА
Препаратът «Антик кристал» се използва след разреждане с вода в съотношение от 1:5 до 1:10. Замърсените повърхности се напръскват, след което се обтриват с каучуков тампон или с друго приспособление, работният елемент на което е изготвен от подходяща за целта материя. Остатъците от препарата се отстраняват с хигроскопична хартия, синтетични текстилни материали, кожа (гюдерия) или др.Измитите стъклени повърхности не се изплакват допълнително с чиста вода. Полученият след изсъхване адсорбционен филм, притежава антистатични свойства и не позволява бързо замърсяване с прах и други онечиствания от атмосферен характер. Ако след измиването им стъклените повърхности се изплакнат с вода, се отстранява антистатичният ефект на «Антик кристал».Препаратът не оставя ивици и следи върху почистената повърхност.
Когато се използва за почистване на автомобилни стъкла при летни условия, «Антик кристал» може да се разрежда с вода в съотношение до 1:10.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца от датата на производство.