«Антей Сахара» е течен препарат за обезмасляване на твърди повърхности (метал, керамика, пластмаси), произвеждан на база алкални соли, повърхностно-активни вещества и добавки.Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 0308 – 04

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  1. Външен вид – опалесцираща течност;
  2. Цвят – бледожълт;
  3. рН – 13,4;
  4. Обезмасляваща способност – промивката добре омокря цялата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Препаратът «Антей Сахара» се използва за външно почистване на металообработващи машини от замърсявания от олеофилен характер: минерални масла, смазочно-охлаждащи течности и отлагания от метален прах, метални стружки и др. Течният обезмаслител «Антей Сахара» е водоразтворим и може да се използва за външно почистване на металообработващи машини чрез нанасяне в тънък слой и послед-ващо отстраняване само с влажна текстилна тъкан. В случайте когато се използва за почистване на керамични повърхности и условията позволяват, може да се отстрани чрез обилно отмиване с вода. При силно замърсени повърхности препаратът се използва без разреждане. При по-слабо замърсени повърхности се разрежда в зависимост от степентта на замърсяване.

НАЧИН НА РАБОТА

Течният обезмаслител «Антей Сахара» се нанася върху замърсената повърхност в тънък слой. След престояване от 10 до 20 минути се отстранява посредством влажна текстилна тъкан, в случаите когато използването на големи количества вода е недопустимо. Когато е възможно се отстранява чрез обилно измиване с вода. Препаратът  «Антей Сахара» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е задължително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.

Ценово каталог