« А Н Т Е Й »

       ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

0H3A6727
      „Антей“ е универсален, течен, алкален обезмаслител за битова и професионална употреба.Идеално почиства и отстранява всякакви мръсотии от най-различни повърхности – абсорбатори,фурни, скари, готварски печки, фритюрници, кхненски шкафове, плотове, мивки, хладилници,съдове, пластмасови маси и столове, инструменти, силно замърсени подове, петна по тъкани, мотори и автомобили. Отлично чисти компютърна и офис техника – без LCD и LED дисплеи.Отлично мие характерни за училищата замърсявания – мастило от химикалки, следи от обувки, подметки и др. по чинове, цокли, мозайки и подови настилки със защитен полимерен слой, замърсявания по «бели» дъски и демонстрационни екрани.
Универсалният алкален обезмаслител «Антей» представлява комбинация от изопропил-пропан 2-ол, натриеви алкан-сулфонати, етоксилиран линеен алкохол, ЕDTA, аромат, багрило и вода.
Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
ТС № АН 0319 – 11
ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
1. Външен вид                                                                    – прозрачна течност;
2. Цвят                                                                                   – флуоресцентно жълт;
3. рН на 1 %-ен разтвор                                                   – от 9,5 до 10,5;
4. Разтворимост при 50С в дестилирана вода      – пълна.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА:
Алкалният обезмаслител «Антей» е предназначен за почистване на силно замърсени повърхности в бита, офиси, търговски обекти, обществени заведения, училища и др.
«Антей» е универсален разтворител на мазнини. Много ефикасно отстранява замърсявания от общ характер или мазни петна, чрез директно напръскване върху повърхността и последващо избърсване със суха или влажна кърпа.
За почистване на фурни да се остави да действа на топло при 50÷60оС. За абсорбатори – филтъра се накисва в топъл 10 % разтвор от препарата. За тъкани – напръскайте петната и оставете да действа от 1 до 2 минути, после изперете. За чистене на подове се разтварят от 50 до 100 ml. от препарата в 2÷3 литра вода.
Да не се ползва върху натурално, необработено дърво! Не ползвай директно върху LCD и LED дисплеи!

НАЧИН НА РАБОТА:
Препаратът «Антей» се напръсква директно върху замърсената повърхност, оставя се да действа и се избърсва със суха или влажна кърпа. Времето за действие зависи от степента на замърсяване (от 0 до 10 мин.).
Препаратът «Антей» е алкален. При работа с него е препоръчително да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки.
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
В закрити помещения – 12 месеца от датата на производство.