« А Н Т И К О Р И Т »

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Препаратът «Антикорит» е почистващо средство за ръжда. Предназначен е да отстрани повърхностната ръжда от всякакъв вид стоманени и чугунени повърхности.

«Антикорит» се поизвежда на водна основа, съдържа силни киселини, омрежващи и повърхностно активни вещества и други добавки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 1202 – 06

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  1. Външен вид – силно опалесцираща течност;
  2. Цвят – бял;
  3. рН – 1,2;

ПРИЛОЖЕНИЕ И НАЧИН НА РАБОТА

Препаратът «Антикорит» се използва обикновено без разреждане, като засегнатите от ръжда повърхности се напръскват и се обтриват с четка от синтетична материя 3 до 5 минути. При необходимост процедурата  може да се повтори. След сваляне на ръждата, повърхностите се обработват с неутрализиращия състав «Неутрал» – производство на «Антикороза» ЕООД, и се оставят да престоят 20 ¸ 30 минути с препарата. Преди нанасяне на съотвения консервационен състав или лаково – бояджийско покритие, повърхностите се промиват с вода и се изсушават.

Препаратът «Антикорит» не предпазва повърхностите от повторна поява на ръжда!

Препоръчва се повърхностите да бъдат предпазени от повторна поява на ръжда чрез нанасяне на консервационна пластична смазка «Антикорин», консервационно масло «Антикор»,  консервационна смазка «Антикор гел» (произвеждани от «Антикороза»), или антикорозионен  грунд.

Препоръки: .

Да не се  работи с препарата на директна слънчева топлина и да не се излага на пряко топлинно въздействие.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.