Антикорозионните състави е един сигурен начин да удължите срока на съхранение готовата продукция от черни и цветни метали . В областта на машиностроенето корозията крие най-голяма опасност за металните детайли преди да бъдат въведени в експлоатация. Последствията от корозията може да се окажат опасни и скъпо струващи повреди на съоръжения от всякакъв род – сгради, инфраструктурни обекти и промишлени инсталации. Това може да се избегне с надежниантикорозионни състави за защита от корозия, които  ще ви представим:

Препарати отстраняващи и преобразуващи ръжда

Препарати за защита от корозия

Фосфатиращи състави

Пасивиращи състави