А Н Т И К О Р

  консервационно масло

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  И  ОПИСАНИЕ  НА  ПРОДУКТА

Консервационното масло «Антикор» създава трайна защита от корозия на изделия от черни метали. Използва се за многократна употреба, като концентрат или след разреждане. Работи без подгряване, при стайна температура.

Препаратът е смес от минерално масло и инхибитори на корозия.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС №  1106 – 10

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид  – вискозна течност;

2. Цвят   – кафяв;

3. рН    – 9,6;

4. Корозия върху метали:

• стомана               – издържа

• чугун                     – издържа

5. Колоидна стабилност (проценти отделено масло) – 0 % – стабилна

ПРИЛОЖЕНИЕ  И  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ  КОНЦЕНТРАЦИИ  ЗА  РАБОТА

«Антикор» осигурява защита от корозия на изделия от черни метали и техните съединения за срок от една година. Служи за антикорозионна защита както на сградни инсталации и съоръжения, така и за дълготрайно съхранение на изделия в закрити складови помещения. Приложен преди последващо нанасяне на покритие, осигурява отлична антикорозионна защита.

Препаратът «Антикор» се използва под формата на концентрат или работни емулсии. Те се получават при разреждане на 20 до 30 % от концентрата с вода, чиято температура е 90 С. Емулсиите се създават при непрекъснато разбъркване.

Ползването на «Антикор» в концентриран вид позволява многократна употреба и значително съкращава времето за обработка на изделията – от 5 до 10 минути.

НАЧИН  НА  РАБОТА

«Антикор» се използа без подгряване, по някой от следните начини:

• Нанасяне чрез потапяне.

• Нанасяне чрез напръскване или чрез струйно обливане. Може да се използва пистолет за въздушно боядисване.

• Нанасяне с четка или валяк.

За защита на тръбни инсталации, препаратът се пуска на вътрешна циркулация. Третираните изделия трябва да са в контакт с «Антикор» за период от 5 до 30 минути. При обработка на тръбни инсталации, които при експлоатация ще са подложени на вътрешна атмосферна корозия, времето може да се удължи до 3 часа.

При последваща обработка на консервираното изделие, като боядисване или нанасяне на покритие, е необходимо то да бъде обезмаслено.

ДЕКОНСЕРВАЦИЯ – Масленото покритие се снема посредством водни разтвори с минимална концентрация на подходящи обезмаслители, производство на «Антикороза» ЕООД.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.