Полусинтетичната смазочно охлаждащата течност «Антик синтив – У6» е предназна-чена за многофункционално приложение при всички режими на механична обработка на черни метали, алуминий, мед и техните сплави. Притежава отлична разтворимост във вода, което осигурява стабилна, трайна и хомогенна емулсия. Смазочно охлаждащата течност «Антик  синтив – У6» има висока микробиологична устойчивост, много добри антикорозион-ни, противозадирни и противоизносни свойства и ниска склонност към пенообразуване.

Получава се на база минерално масло, анийонни и нейоногенни емулгатори, антикорозионни и ЕР – добавки.

Произвежда се от «Антикороза» EООД по рецептура и с легиращ пакет на водещ световен производител на присадки за смазочно-охлаждащи течности.

ТЕХНИЧЕСКО  ОЗНАЧЕНИЕ

По БДС ISO 6743/7 – ISO – L – MAF

По БДС 14740 – 82 и БДС 14745 – 82 – СОТ /Р – М/ Епр.2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 0204 – 04

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 1. Външен вид – жълтокафява течност;
 2. рН на 5% емулсия в 20°d – 9,3;
 3. Стабилност на 5% емулсия, % – 95;
 4. Корозионно действие върху метали:
 • чугун Сч 20 – издържа;
 • стомана Ст 45 – издържа;
 • алуминий 99,5 – издържа;
 • мед 99,9 – издържа;
 • контакт Ст10/Сч20 – издържа.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Смазочно – охлаждащата течност «Антик синтив – У6» има широк спектър на приложение както за отделни машини, така и за производствени цикли и системи, като предлага следните предимства:

 • много добра микробиологична устойчивост, която осигурява висока стабилност на емулсията;
 • добро охлаждане и смазване, благодарение на отличните експлоатационни качества и използването на високоефективни ЕР – добавки, гарантиращи висока точност при обработката и удължаване експлоатационния живот на работните инструменти;
 • отлична рН – стабилност, дължаща се на буферните компоненти в емулсията;
 • сигурна корозионна защита;
 • много добра филтруемост;
 • отлични характеристики при разреждане с твърда и мека вода;
 • не съдържа хлор, фенол и нитрити.
Област на приложение Степен на разреждане
Нормални операции 5 %
Тежки операции до 10 %
Леки операции 3,5 %

Степента на разреждане се определя от вида на използвания инструмент, характеристиките на обработваните метали и техните сплави, вида на операциите и др.

НАЧИН НА РАБОТА

Преди зареждане с работен разтвор на «Антик синтив – У6», както и с всяка друга смазочно-охлаждаща течност е неоходимо щателно почистване на системата с миещо-дезинфекционния разтвор на препарат «Стал – 01 М», производство на «Антикороза» ЕООД. Само така могат да се гарантират оптимални резултати относно биоустойчивостта и удължаване експлоатационния живот на новия работен разтвор на «Антик синтив – У6».

Процесът на почистване се извършва както следва:

 1. От системата се източва отработената смазочно-охлаждаща течност. Прави се проверка на инсталацията, решетките, цедките, изходните отвори и т.н и ако е необходимо се почистват от евентуални отлагания (метални стружки, метален прах от шлифоването и др.).
 2. Дозира се вода в смазочно-охлаждащата система на машината в достатъчно количество, за да бъде извършена щателна и ефективна промивка. Препоръчва се водата да бъде загрята до 50°С. Добавя се «Стал – 01 М», така че да се получи промивен разтвор с концентрация 20 г/л, т.е 2 % (за приготвяне на 100 л промивен разтвор се добавят 2 кг «Стал – 01 М» в 98 литра вода).
 3. Включва се помпата за вътрешна циркулация в системата за около 30 мин. Отработеният разтвор, тъй като съдържа маслени остатъци от старата смазочно-охлаждаща течност, се изхвърля и обезврежда съгласно изискванията за обезвреждане на отработените смазочно-охлаждащи течности.
 4. Промиването може да се повтори с цел достигане на необходимата чистота на смазочно-охлаждащата система, след което последната се измива основно с вода. Процесът на измиване се повтаря докато рН на промивната вода достигне стойност около 7 (рН на промивната вода се измерва с универсална рН-хартия).
 5. Така почистената система е готова за зареждане с нов работен разтвор на смазочно-охлаждащата течност.

При използване на «Антик синтив – У6»  като смазочно-охлаждаща течност, разреждането се извършва чрез добавяне на продукта към необходимото  количество вода, а не обратно, с последващо хомогенизиране.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранението се осъществява в закрити складови помещения при температура от 5 до 30°С в продължение на 12 месеца от датата на производство.

Ценови каталог