« А Н Т И К »

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

0H3A6712
Течният сапун «Антик» е предназначен за миене на ръце.
Препаратът е комбинация от биологично разложими анийонни и нейоногенни повърхностно-активни вещества, перлен компонент, омекотител, овлажнител, неорганични добавки, безвреден консервант, оцветител и есенция.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС № АН 0705 – 03

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Външен вид                                                                            – вискозна течност;
2. рН на 1 %-ен разтвор                                                           – 5,0;
3. Съдържание на общо активно вещество, %               – 14,0;
4. Разтворимост при 20 С в дестилирана вода              – пълна.

НАЧИН НА РАБОТА
Течният сапун се нанася и добре се разтрива върху ръцете, след което се измива обилно с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца от датата на производство.