« А Н Т И С К Р Е Ж – К »
ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ-КОНЦЕНТРАТ -60°С

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
  «Антискреж К» е ароматизирана нискозамръзваща течност концентрат. Служи за почистване и защита от замръзване на автомобилни стъкла и чистачките, при зимни условия. Осигурява добра видимост при кормуване и защитава от обледяване. Предпазва стъклообмивателната система и дюзите й от замръзване, и гарантира функционирането им при ниски температури.
Препаратът е комбинация от карбинол, повърхностно-активни вещества, оцветител и аромат.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС № АН 1701 – 03

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Външен вид – прозрачна течност, със син цвят;
2. рН на 1 %-ен разтвор в дестилирана вода – 4,6;
3. Съдържание на общо активно вещество % – 1,5;
4. Плътност при 20С, g/cm³ – 0,947.

НАЧИН НА РАБОТА
За да осигури защита от замръзване, «Антискреж К» се употребява след разреждане с вода. Препоръчително е тя да бъде дестилирана или дейонизирана. Налива се в резервоара на стъклообмивателната система
Начинът на разреждане и съответните температурни нива, са дадени в табличен вид по-долу:

«Антискреж К» концентрат, об. %  33     50    67    100
Дестилирана вода, об. %                    67     50    33    -0
Температура на замръзване, °С    – 12   – 24  – 35  – 60
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца от датата на производство.