« А Н Т И С Т И К »

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Кофражно масло подходящо за машинно нанасяне във формовъчни кофражи.

Емулсионното кофражно масло «Антистик» е предназначено за използване като разделителен слой за хоризонтални и вертикални метални, пластмасови и дървени кофражни форми, при производството на бетонни и стоманобетонни елементи и изделия.

  «Антистик» се произвежда на база минерални масла, емулгиращи и стабилизиращи добавки и вода.

Препаратът не е пожаро и взривоопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № АН 1601 – 03

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  1. Външен вид                                                                    – кремообразна емулсия с                                                                                                          кремав цвят;
  2. Съдържание на емулгатор,%                                    – 0,3;
  3. Стабилност при 20°С за 7 денонощия,%                – 96;
  4. Дефекти на видимите бетонни повърхности     – няма отлющвания и мазни                                                                                                     петна

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Емулсионното кофражно масло «Антистик» може да се използва като разделителен слой както за хоризонтални така и за вертикални метални, пластмасови и дървени кофражни форми при производството на бетонни, стоманобетонни игазобетонни елементи и изделия. Маслото осигурява добро «омокряне» на контактните повърхности, лесно отделяне на готовите изделия от формите и много добра антикорозионна защита на металните повърхности.

Маслото «Антистик» е готово за употреба и не се разрежда с вода.

НАЧИН НА РАБОТА

Преди употреба, кофражното масло трябва добре да се хомогенизира чрез интензивно разклащане.

Маслото може да се нанесе върху контактните повърхности с четка или по всякакъв друг начин, гарантиращ добро «обмазване» на кофражните форми.

За предпочитане е нанасянето на маслото да става непосредствено преди изливането на бетона във формите. Времето от момента на изливането до отделянето на изделията от кофражните форми е в зависимост от качеството на бетона.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Шест месеца от датата на производство.

Ценови каталог