Антифриз за отоплителни инсталации и соларни системи

« TK MEG » ТЕРМО КИНГ MEG КОНЦЕНТРАТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
       «ТК MEG» е етилен гликол базирана нискозамръзваща охлаждащата течност – концентрат. Целогодишно се ползва за топлоносител във всички видове климатични, геотермални и соларни инсталации, в отоплителни и охладителни системи, включително изработените от мед, алуминий или техните сплави. Във формулацията му работи специална технология от инхибитори – нитрити, амини и фосфати (NAP), която не включва борати и силикати. Класификацията по BTC е от типа 2Е. Не уврежда гумени и силиконови маркучи, уплътнения и съединения.
Нискозамръзваща охлаждаща течност концентрат «ТК MEG» е произведена на база моноетилен гликол (MEG) > 94 %, динатриев тетраборат анхидрат < 5 %, антикорозионни и противоизносни добавки.

СТАНДАРТИ

1. БДС 10126 – 82               4. SAE J 1034

2. ASTM D3306                    5. BS 6580 (1992)

3. ASTM D 4985                   6. AFNOR NF R15-601

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Външен вид                                      – прозрачна течност, с допустима опалесценция;
2. Цвят                                                     – син, тъмен брилянт;
3. Плътност при 15°С, g/cm3             – 1,125
4. Ph (50 % об.)                                       – 8,0
5. Температура на замръзване °С   – минус 40OC, при разреждане 1 : 1 с вода, обемно;
6. Температура на кипене, °С          – плюс 170OC

   ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА
      «ТК MEG» използва усъвършенствана технология за силикатно стабилизиране, за да елиминира възможността за формиране на силикатен гел – чест проблем при другите антифризи. Останалите добавки осигуряват добра съвместимост с твърда вода. Притежава отлични антикорозионни и противоизносни свойства. Предпазва охладителните системи от образуване на котлен камък.
Приложим във всички двигатели с вътрешно горене, климатични, соларни и геотермални инсталации. Притежава отлични топлопреносни характеристики и смазва водните и циркулационни помпи по оптимален начин. Използва се в максимално широк температурен диапазон

НАЧИН ЗА УПОТРЕБА
За да осигури защита от замръзване, «ТК MEG» се употребява след разреждане с дестилирана или дейонизирана вода.
Начинът на разреждането му и съответните температурни нива, са дадени по-долу:

«ТК MEG» концентрат, об. %                                            25      33      40     50       60
Дестилирана/дейонизирана вода, об. %                     75      67      60     50       40
Температура начало кристализация оС                  – 12   – 22   – 27  – 40    – 56

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
3 години от датата на производство.