На вниманието ви предлагаме продукти които обезмасляват без да е необходимо да  се подгрява обезмаслителя.

Служат за почистване на Двигатели,абсорбатори, скари и димоотводи в BBQ заведения и кухни. Не уврежда гумени, каучукови и силиконови изделия. Обезмаслява повърхности и детайли от черни и цветни метали.

Обезмаслител за двигатели „нов продукт“

Обезмаслител за двигатели

Обезмаслител на черни метали от минерални масла

Обезмаслител за черни метали (подходящ е за потапяне във вани)

Обезмаслител за алуминий

Обезмаслител за керамика и пластмаса

Обезмаслител за бетон