« Б Е Л И Ц А »

ПАСТА ЗА МИЕНЕ НА РЪЦЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Абразивните пастообразни препарати за миене на ръце от фамилията «Белица» се произвеждат в три модификации :                                                    «Белица», «Белица балсам» и «Белица супер» .                                                                                «Белица» е паста за миене на ръце, съдържаща мек абразив, висока миеща способност и траен аромат. Предназначена е за работещи в металообработването и машиностроенето, минно добивната промишленост, строителството и други области на човешката дейност.
  «Белица балсам» притежава по-високи миещи способности от пастата «Белица», а с цел по-добра грижа за ръцете, в състава й е включен балсам с омекотяващ и овлажняващ ефект.
«Белица супер» има отлична почистваща способност, силен овлажняващ и омекотяващ ефект върху кожата на ръцете и свеж, траен аромат. Предназначена е за ремонтни специалисти и за работещите в автосервизни работилници. Бързо отстранява замърсявания от отработени масла.
Абразивните пасти от фамилията «Белица» са изградени на база биологично разложими повърхностно-активни вещества, органични и неорганични добавки, абразив, омекотител, овлажнител, консервант и есенция.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС № 0802 – 03

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОКАЗАТЕЛ                                               «Белица»     «Белица балсам»    «Белица супер»
1. Външен вид                                              паста                    паста                        паста
2. Цвят                                                            бежов                   бежов                       бежов
3. рН на 1 %-ен разтвор в
дестилирана вода                                          6,9                         6,9                               6,7
4. Съдържание на общо                                                                                                                  активно  вещество                                        5,0                         9,0                              12,5
5. Съдържание на неразтворими                                                                                             вещества в абсолютен алкохол,%          45,0                        45,0                            45,0
6. Общо ПАВ в %                                            1÷6                        5÷10                          10÷20

 НАЧИН НА РАБОТА
В зависимост от степента на замърсяване се взема определено количество от пастата, нанася се върху ръцете и добре се разтрива, след което се измива обилно с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца от датата на производство.