ПАСТА ЗА МИЕНЕ НА РЪЦЕ


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«Белица» е паста за миене на ръце, съдържаща мек абразив, висока миеща способност и траен аромат. Предназначена е за работещи в металообработването и машиностроенето, минно добивната промишленост, строителството и други области на човешката дейност.

Абразивните пасти от фамилията «Белица» са изградени на база биологично разложими повърхностно-активни вещества, органични и неорганични добавки, абразив, омекотител, овлажнител, консервант и есенция.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № 0802 – 03

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛ


«Белица»………………………………….. «Белица балсам»………………………«Белица супер»

 1. Външен вид
  паста
 2. Цвят
  бежов
 3. рН на 1 %-ен разтвор в дестилирана вода
  6,9……………………………………………………6,9…………………………………………………….. 6,7
 4. Съдържание на общо активно вещество
  5,0…………………………………………………… 9,0…………………………………………………. 12,5
 5. Съдържание на неразтворими вещества в абсолютен алкохол,%
  45,0
 6. Общо ПАВ в %
  1÷6…………………………………………………… 5÷10…………………………………………….. 10÷20

НАЧИН НА РАБОТА
В зависимост от степента на замърсяване се взема определено количество от пастата, нанася се върху ръцете и добре се разтрива, след което се измива обилно с вода.


СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца от датата на производство.