Синтетичните СОТ са течности с много ниско или никакво съдържание на масла. Обикновено те се предлагат под формата на концентрат, съдържащ смазочни продукти, антикорозионни вещества, омекотители за вода, биоциди, гликоли и други добавки. Много лесно се смесват с вода и се характеризират с много добра охлаждаща способност, добри смазващи свойства, добра стабилност в твърда вода, добра защита от корозия, почистване и поддръжка. Недостатъците им са известната токсичност, лесното замърсяване с чужди масла, сравнително високата цена. Считат се за подходящи за широк кръг от металообработващи процеси. Обикновено са предпочитани в случаите, при които се изисква на първо място добро охлаждане. Използват се при обработването на трудно обработваеми сплави, при шлифоване, високоскоростно рязане и други.

СОТ „Финиш – 1“ синтетика

СОТ „Финиш – 1М“ синтетика