Абразивните пастообразни препарати за миене на ръце от фамилията «Белица» се произвеждат в три модификации – «Белица», «Белица балсам» и «Белица супер» .


«Белица» е паста за миене на ръце, съдържаща мек абразив, висока миеща способност и траен аромат. Предназначена е за работещи в металообработването и машиностроенето, минно добивната промишленост, строителството и други области на човешката дейност.


«Белица балсам» притежава по-високи миещи способности от пастата «Белица», а с цел по-добра грижа за ръцете, в състава й е включен балсам с омекотяващ и овлажняващ ефект.


Произведено в България: Завод Антикороза ЕООД
Логистка: Бомали ЕООД


«Белица супер» има отлична почистваща способност, силен овлажняващ и омекотяващ ефект върху кожата на ръцете и свеж, траен аромат. Предназначена е за ремонтни специалисти и за работещите в автосервизни работилници. Бързо отстранява замърсявания от отработени масла.

Произведено в България: Завод Антикороза ЕООД
Логистка: Бомали ЕООД

Абразивните пасти от фамилията «Белица» са изградени на база биологично разложими повърхностно-активни вещества, органични и неорганични добавки, абразив, омекотител, овлажнител, консервант и есенция.

Белица специал