«Лидер» е течен, концентриран обезмаслител за почистване на автомобилни и мотоциклетни двигатели, както и части от тях. Служи за почистване на енергетично оборудване – турбини, лагери, маслени системи, кондензатори и др. След разреждане се ползва за измиване на мотоциклети, автомобилни купета и каросерии. Работи без подгряване. Не уврежда гумени и каучукови изделия. Обезмаслява повърхности и детайли от черни и цветни метали.
Произвежда се на база етоксилиран линеен алкохол, изопропил-пропан 2-ол, натриева основа,натриеви алкан-сулфонати, свързвател на тежки метали ЕDTA, багрило и вода. Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
ТС № АН 0320 – 11

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
1. Външен вид                                        – прозрачна течност с бяла утайка;
2. Цвят                                                       – бял (след хомогенизиране);
3. рН                                                           – от 11,5 до 12,5;
4. Плътност при 20°, g/cm³                  – 1,09;
5. Обезмасляваща способност           – промивката добре омокря цялата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА:
Препаратът «Лидер» е концентриран, алкален, течен обезмаслител, Чисти силно замърсени детайли, енергетично оборудване, двигатели, агрегати и автомобилни части от масла, греси, кал,маслени и лакови отложения и нагар.Като концентрат се ползва само за почистване на детайли, двигатели и авточасти, върху които няма лаково-бояджийски покрития. За сплави на цветни метали (алуминий, цинк, мед), се разрежда с вода от 1:5 до 1:10. За миене на каросерии и купета се разрежда с вода, в съотношение от 1:12 до 1:20.

НАЧИН НА РАБОТА:
Препаратът «Лидер авто» се нанася без подгряване, чрез напръскване, обмазване или заливане.Третираните повърхности се оставят да престоят с обезмаслителя няколко минути, след което се изплакват обилно с вода. При силно замърсени, разглобени автомобилни части от черни метали, без лаково-бояджийско покритие, е за предпочитане същите да се потопят в «Лидер» без разреждане. Времето за престой е в зависимост от степента на замърсяване (от 5 до 30 мин.).
След това детайлите се промиват обилно с вода. С цел предпазване от ръжда, е препоръчително почистените и обезмаслени детайли да се облеят с 25 % разтвор на емулсол «Монопас ЕМ3» или да се обработят с „Антикор” (производство на «Антикороза» EООД).
Препаратът «Лидер» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е препоръчително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца от датата на производство.

Ценови каталог