dsc00959

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
«МАСТЕР» е нискотемпературен, алкален обезмаслител концентрат от ново поколение.
С него се изготвят водни разтвори за химическо обезмасляване на черни метали от минерални
масла.
Препаратът работи при ниски температури от 20 ÷ 45°С, което намалява енергийните разходи на потребителя в размер на 40 ÷ 50%, спрямо тези при високо-температурнитеобезмаслители. Температури на работния разтвор на «МАСТЕР», по-високи от посочените,подобряват работата на препарата и намаляват времето за обезмасляване. Друго основно предимство е, че той притежава в пъти по-висока маслоемкост от високотемпературните
обезмаслители, което удължава експлоатационния му срок.
Произвеждат се на база алкални соли, повърхностно активни вещества и инхибитори.

СПЕЦИФИКАЦИИ
ТС № АН 0321 – 17

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                                         на «МАСТЕР»
1. Външен вид – прахообразна или пастообразна смес;
2. Обща алкалност, точки – 35;
3. Обезмасляваща способност – промивката добре да омокря цялата повърхност;
4. Маслоемкост, g./L – 75.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА
Нискотемпературните обезмаслители се използват за обезмасляване във вани чрез потапяне с механично или въздушно разбъркване или ултразвуково (УЗ) – поле, както и за обезмасляване в струйни инсталации и агрегати.


Област на                 Препоръчителни    Работна            Време за                        Измиване
приложение            концентрации         температура  обезмасляване1. По метода на        20 – 30 g./L                  25 -40°С              3 – 7 мин.                        1 – 2 мин.
струйно обливане


2. Чрез потапяне във     50 – 70 g./L          25 – 45°С             3 – 6 мин .Две последователни
вани с механично                                                                                        промивки с топла и
разбъркване                                                                                   студена вода – от 1 до 2 мин


3. В ултразвуково    20 – 30 g./L                  25 – 35°С            1 – 2 мин. Две последователни
поле                                                                                                                 промивки с топла и
студена вода – от 1 до 2 минПрепоръчителните концентрации и времето за обезмасляване са в зависимост от степента на замърсяване на детайлите.

НАЧИН НА РАБОТА
Работният разтвор се приготвя, като в определения обем вода, подгрята до температура 15 ÷35°С,се разтваря чрез разбъркване претегленото количество от съответния препарат.
Препаратът «МАСТЕР» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е задължително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
«МАСТЕР» се съхранява в закрити складови помещения в оригинални опаковки. Препаратът има
срок на годност 18 месеца от датата на производство.

Ценови Каталог