«МАСТЕР» е нискотемпературен, алкален обезмаслител концентрат от ново поколение.С него се изготвят водни разтвори за химическо обезмасляване на черни метали от минерални масла. Препаратът работи при ниски температури от 20 ÷ 45°С, което намалява енергийните разходи на потребителя в размер на 40 ÷ 50%, спрямо тези при високо-температурните обезмаслители. Температури на работния разтвор на «МАСТЕР», по-високи от посочените,подобряват работата на препарата и намаляват времето за обезмасляване. Друго основно предимство е, че той притежава в пъти по-висока маслоемкост от високотемпературните обезмаслители, което удължава експлоатационния му срок. Произвеждат се на база алкални соли, повърхностно активни вещества и инхибитори.

СПЕЦИФИКАЦИИ
ТС № АН 0321 – 17

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА на «МАСТЕР»
1. Външен вид – прахообразна или пастообразна смес;
2. Обща алкалност, точки – 35;
3. Обезмасляваща способност – промивката добре да омокря цялата повърхност;
4. Маслоемкост, g./L – 75.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА
Нискотемпературните обезмаслители се използват за обезмасляване във вани чрез потапяне с механично или въздушно разбъркване или ултразвуково (УЗ) – поле, както и за обезмасляване в струйни инсталации и агрегати.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1. По метода на струйно обливане

 •   Препоръчителни концентрации    20 – 30 g./L
 •   Работна температура        25 -40°С
 •   Време за обезмасляване   3 – 7 мин.
 •   Измиване 1 – 2 мин2. Чрез потапяне във  вани с механично разбъркване                                       .
 •   Препоръчителни концентрации    50 – 70 g./L
 •   Работна температура       25 – 45°С
 •   Време за обезмасляване 3 – 6 мин
 •   Измиване  Две оследователни  .промивки с топла и студена вода – от1 до 2 мин.

3. В ултразвуково поле

 •   Препоръчителни концентрации   20 – 30 g./L
 •   Работна температура      25 – 35°С
 •   Време за обезмасляване  1 – 2 мин.
 •   Измиване  Две последователни  .промивки с топла и студена вода – от1 до 2 мин.

Препоръчителните концентрации и времето за обезмасляване са в зависимост от степента на замърсяване на детайлите.

НАЧИН НА РАБОТА
Работният разтвор се приготвя, като в определения обем вода, подгрята до температура 15 ÷35°С,се разтваря чрез разбъркване претегленото количество от съответния препарат.Препаратът «МАСТЕР» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е задължително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
«МАСТЕР» се съхранява в закрити складови помещения в оригинални опаковки. Препаратът има срок на годност 18 месеца от датата на производство.

Ценови каталог