Смазочно-охлаждащата течност «Монопас ЕМ 3» е концентрат предназначен за получаване на работни емулсионни разтвори с различна концентрация, които се използват като смазочно-охлаждаща и пасивираща среда при процеси на механична обработка на черни и цветни метали, алуминий, мед и техните сплави.Получава се на база минерално масло и подходяща композиция от емулгатори, инхибитори на корозията, биоцид и компоненти подобряващи противоизносните свойства. Продукта не е токсичен и пожароопасен.

ТЕХНИЧЕСКО ОЗНАЧЕНИЕ

По БДС ISO 6743/7 – ISO – L – MAB

По БДС 14740-82 и БДС 14745-82 – СОТ/Р-М/Е-2

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТС № 0202 – 95

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 1. Външен вид                                                – емулгирана течност
 2. рН на 5% емулсия                                     – 9,2
 3. Стабилност на 5% емулсия, %              – 95
 4. Корозионно действие върху метали:
 • чугун Сч20 – издържа
 • стомана 45 – издържа
 • алуминий 99,5 – издържа
 • мед 99,9 – издържа
 • контакт Ст10/сч20 – издържа

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Срок на експлоатация без корекция на емулсията – до 2 месеца, в зависимост от условията на работа.

Област на приложение Степен на разреждане
При процеси на стружкоотнемане

При процеси на пластична деформация

За консервация при складово съхранение до 1 година

   от 1 : 9 до 1 : 19

от 1 : 4 до 1 : 9

от 1 : 1,5 до 1 : 4

Степента на разреждане се определя от вида на използвания инструмент, характеристиките на обработваните метали и техните сплави, вида операция и др.

НАЧИН НА РАБОТА

Преди зареждане с нов работен разтвор на «Монопас ЕМ3», както и с всяка друга смазочно-охлаждаща течност е необходимо щателно почистване на системата с миещо-дезинфекционен разтвор на препарата «Стал 01М». Само така могат да се гарантират оптимални резултати относно биоустойчивостта и удължаване експлоатационния живот на новия работен разтвор на «Монопас ЕМ3». Процесът на почистване се извършва както следва:

 1. От системата се източва отработената смазочно охлаждаща течност. Прави се проверка на инсталацията, решетките, цедките, изходните отвори и т.н. и ако е необходимо се почистват от евентуални отлагания (метални стружки, метален прах от шлифоване и др.).
 2. Дозира се вода в смазочно охлаждаща система на машината в достатъчно количество, за да бъде извършена щателна и ефективна промивка. Препоръчва се водата да бъде загрята до 50° С. Добавя се «Стал – 01М» така, че да се получи промивен разтвор с концентрация 20 г/л, т.е. 2% (за приготвяне на 100 литра промивен разтвор се добавя 2 кг. «Стал – 01М» в 98 литра вода).
 3. Включва се помпата за вътрешна циркулация в системата за около 30 минути. Отработения разтвор, тъй като съдържа маслени остатъци от старата смазочно-охлаждаща течност, се изхвърля и обезврежда съгласно изискванията за обезвреждане на отработените смазочно-охлаждащи течности.
 4. Промиването може да се повтори с цел достигането на необходимата чистота на смазочно-охлаждащата система, след което последната се измива основно с вода. Процесът на измиване се повтаря докато рН на промивната вода достигне стойност около 7 (рН на промивната вода се измерва с универсална рН-хартия).
 5. Така почистената система е готова за зареждане с нов работен разтвор на смазочно-охлаждаща течност.

При ползване на «Монопас ЕМ 3» ката смазочно-охлаждаща течност, разреждането се извършва чрез добавяне на продукта към необходимото количество вода с последващо хомогенизиране.

Ако «Монопас ЕМ 3» ще се използва като консервиращо средство, същият се разрежда с вода до определена концентрация при спазване на упоменатата вече последователност. Готовата емулсия се загрява до 40°С и изделията се консервират чрез потапяне за 5 – 10 мин. При консервация чрез струйно обливане работната температура на емулсията е 60°С. Полученият защитен филм трябва да се предпазва от механично въздействие.

При нужда от разконсервиране, последното се извършва чрез промиване с вода.

Поради частично разслояване при продължително съхранение е необходимо смазочно-охлаждащата течност да се хомогенизира преди употреба. При наличие на разслояване разбъркването е задължително.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранението се осъществява в закрити складови помещения при температура от 5 до 30° С в продължение на 12 месеца от датата на производство.

Ценови каталог