metalni-profili-v-triavna-3789-0

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Препаратът «Нитал» е предназначен за приготвяне на водни алкални разтвори за химическо обезмасляване на метали от минерални масла.
Препаратът се произвежда в две модификации:
1. «Нитал Х ст.» – предназначен за обезмасляване на стомана.
2. «Нитал Х ал.» – предназначен за обезмасляване на алуминий, мед и техните сплави, както и за ЦАМ.
С препаратите се работи при ниски температури, което води до намаляване на енергийните разходи на потребителите от порядъка на 40 – 50% в сравнение с високо-температурните препарати за обезмасляване. Друго тяхно предимство е, че притежават 3 – 4 пъти по-висока маслоемкост от високотемпературните обезмаслители, което удължава екплоатационния им срок.
Произвеждат се на база алкални соли, повърхностно активни вещества и инхибитори.

СПЕЦИФИКАЦИИ
ТС № АН 0304 – 01

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  на «Нитал Х ст.» и «Нитал Х ал.»
1. Външен вид – прахообразни или пастообразни смеси;
2. Обща алкалност, точки – 35;
3. Обезмасляваща способност на 6% разтвор – промивката добре да омокря цялата повърхност;
4. Маслоемкост, g/1 – 50.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА
Нискотемпературните обезмаслители се използват за обезмасляване във вани чрез потапяне с механично или въздушно разбъркване или УЗ – поле, както и за обезмасляване в струйни инсталации и агрегати.


Област на                  Препоръчителни    Работна            Време за                      Измиване
приложение             концентрации         температура   обезмасляване1. По метода на             20 – 30 g/l                30 -40°С              3 – 10 мин.                   1 – 2 мин.
струйно обливане


2. Чрез потапяне във  60 – 70 g/l                   35 – 45°С           5 – 10 мин.                             Две
вани с механично                                                                                             последователни  разбъркване                                                                                                   промивки с топла и
студена вода – от 1 до 2 мин.


3. В ултразвуково         20 – 30 g/l                   25 – 35°С           1 – 2 мин.                               Две
поле                                                                                                                         последователни
промивки с топла и
студена вода – от 1 до 2 мин.Препоръчителните концентрации и времето за обезмасляване са в зависимост от степента на замърсяване на детайлите.

НАЧИН НА РАБОТА
Работният разтвор се приготвя като в определения обем вода, подгрята до температура 35 – 45°С, се разтваря чрез разбъркване претегленото количество от съответния препарат.
Препаратите «Нитал» са алкални. При работа с тях е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препаратите върху кожата е задължително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
Опакованите препарати се съхраняват в закрити, сухи складови помещения в продължение на 12 месеца от датата на производство.