На вниманието ви предлагаме продукти които обезмасляват без да е необходимо да се подгрява обезмаслителя. Служат за почистване на двигатели, абсорбатори, скари и димоотводи в BBQ заведения и кухни. Не увреждат гумени, каучукови и силиконови изделия. Обезмасляват повърхности и детайли от черни и цветни метали.