Полусинтетичните СОТ са течности, съдържащи синтетични смазочни продукти, добавки, емулгатори и известно количество (2% -30%) минерално масло. Тези течности съчетават предимствата и в известна степен недостатъците на синтетичните течности. Те са с по-добри антикорозионни качества в сравнение със синтетичните течности, с по-добри охлаждащи и омокрящи свойства. С тях се работи лесно и са със сравнително лесна поддръжка. Недостатъците им са слабата стабилност в твърда вода, лесното замърсяване с чужди масла и други.

СОТ „Анкул“ полусинтетика

СОТ „Антик Синтив-У6“ полусинтетика