ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Фосфатиращият състав «Прес – ФАЦ 99Х» е предназначен за получаване на
фосфатни покрития върху нисковъглеродни стомани при студена пластична обработка.
Съставът се произвежда на база цинкови и други соли.

СПЕЦИФИКАЦИИ
ТС № АН 0402 – 01

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  1. Външен вид – жълточервена течност;
  2. Обща киселинност, точки – 48;
  3. Тегло на фосфатното покритие – над 12 г/м2 ;
  4. Външен вид на фосфатното-равномерно – кристално покритие;
  5. Маслоемкост – над 2 г/м2 .

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА
Намира приложение при телоизтегляне, производството на тръби, калибриране,
дълбоко изтегляне и формоване.
Концентрация на водния разтвор: 10 обемни части от концентрата се разреждат с 90
обемни части вода.

НАЧИН НА РАБОТА
Стоманените изделия преди фосфатиране се обезмасляват с препарата «СТАЛ – 82» и се почистват от корозия по използваните в практиката методи. Детайлите се потапят във вани от неръждаема стомана или във вани от обикновенна стомана облицована с PVC. Работната температура е 60 – 70°С. Време на обработка 10 – 20 мин. След фосфатирането детайлите се промиват със студена вода и се подсушават при температура 50°С.
При работа с препарата всички операции да се извършват с гумени ръкавици, ботуши и престилка.
Ваните за разтворите трябва да бъдат снабдени с аспирационна уредба. Забранява се храненето в работните помещения. При изпръскване на разтвора върху кожата, мястото да се измива обилно с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца от датата на производство.