«СЕЧ – К2» – на спиртна основа

«СЕЧ – К3» – на водна основа

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Препаратът «СЕЧ – К» е предназначен за обработка на кородирали повърхности – стоманени конструкции, огради, мостове, шасита на автомобили и др. Филмът, който се получава след нанасяне на «СЕЧ – К» е кристален и позволява нанасянето на всякакви грундове и лакове.
Препаратът «СЕЧ – К» се произвежда на цинково-фосфатна база в две модификации: «СЕЧ – К2» – на спиртна основа и «СЕЧ – К3» – на водна основа.

СПЕЦИФИКАЦИИ
ТС № 1201 – 98

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Външен вид – полупрозрачна течност;
2. Цвят – синьозеленикав;
3. Обща киселинност, точки – 800;
4. Количество на отложеното покритие, гр/ м2 – 0,5;
5. Плътност, гр/см3: «СЕЧ-К2» – 1,065; «СЕЧ-К3» – 1,250.

ПРИЛОЖЕНИЕ И НАЧИН НА РАБОТА
Препаратът «СЕЧ – К» се използва за обработване на кородирали повърхности с дебелина на слоя от ръжда от 20 до 150 микрона. Освен за преобразуване на ръжда, препаратът се използва и за получаване на фосфатен подслой преди нанасяне на органични покрития.
Преди нанасяне на препарата металната повърхност се почиства от слоеста и рохкава ръжда. Повърхността се почиства от маслени замърсявания и прах чрез обезмасляване и препаратът може да се нанася както върху суха, така и върху влажна повърхност. «СЕЧ – К» се нанася с четка, тампон или шприц пистолет в един слой. След нанасяне на препарата полученият филм не се промива. Препоръчва се лаковото покритие да се нанася върху напълно изсъхнала повърхност. Време за изсъхване 6 – 12 часа. Нанасянето на лаковото покритие става не по-рано от 12 часа и не по-късно от 48 часа след нанасяне на препарата “СЕЧ – К”. Попадането на вода на повърхността след обработка с препарата не се допуска.
Преди употреба се разбърква съдържанието в опаковката. Препаратът не се разрежда преди употреба.
Разходът на «СЕЧ – К» е от 60 до 100 г/м2.
При работа с препарата да се използват гумени ръкавици и престилки. При нанасяне на препарата с шприцпистолет да се използват предпазни маски и очила. При изпръскване засегнатите участъци да се измият обилно с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
24 месеца от датата на производство.