Използването им обикновено е свързано с обработването на металите посредством фрезоване, струговане, пробиване, нарязване на резби, шлифоване и други процеси на рязане.

Принципно основни компоненти на смазочно-охлаждащите течности се явяват минералните масла и водата.

 СОТ  се подразделят на две основни групи – емулсионни и маслени.

   Емулсиите са смес на две несмесващи се вещества. В случая на емулсионните масла това са масла, разтворени във вода.Емулсионните смазочни течности стандартно се предлагат във вид на концентрат с последваща подготовка на водната емулсия при смесването с вода.

Различаваме три вида  емулсии
   В зависимост от химическия състав, емулсионните СОТ обикновено се подразделят на три вида: емулсоли, полусинтетични и синтетични.

Емулсоли СОТ обикновено са чисти масла с добавени емулгатори за по-лесното им разтваряне във вода. Те са икономично решение, но са със сравнително кратък експлоатационен срок.


Синтетичните СОТ са течности с много ниско или никакво съдържание на масла. Обикновено те се предлагат под формата на концентрат, съдържащ смазочни продукти, антикорозионни вещества, омекотители за вода, биоциди, гликоли и други добавки. Много лесно се смесват с вода и се характеризират с много добра охлаждаща способност, добри смазващи свойства, добра стабилност в твърда вода, добра защита от корозия, почистване и поддръжка. Недостатъците им са известната токсичност, лесното замърсяване с чужди масла, сравнително високата цена. Считат се за подходящи за широк кръг от металообработващи процеси. Обикновено са предпочитани в случаите, при които се изисква на първо място добро охлаждане. Използват се при обработването на трудно обработваеми сплави, при шлифоване, високоскоростно рязане и други.Полусинтетичните СОТ са течности, съдържащи синтетични смазочни продукти, добавки, емулгатори и известно количество (2% -30%) минерално масло. Тези течности съчетават предимствата и в известна степен недостатъците на синтетичните течности. Те са с по-добри антикорозионни качества в сравнение със синтетичните течности, с по-добри охлаждащи и омокрящи свойства. С тях се работи лесно и са със сравнително лесна поддръжка. Недостатъците им са слабата стабилност в твърда вода, лесното замърсяване с чужди масла и други.


     Маслените СОТ обикновено представляват минерални масла без съдържание на вода, докато емулсионните са смес на масло с вода.Голяма част от предлаганите маслени СОТ са готови за употреба продукти и не изискват извършването на допълнителни действия преди използването им.

Ние не предлагаме Маслени СОТ.