« С Ъ Л З А + »
К О Н Ц Е Н Т Р А Т

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

0H3A6720
«Сълза+» е течен препарат, предназначен за ръчно измиване на домакински съдове, прибори за храна и за пране на вълнени и синтетични тъкани. Отлично мие характерни «училищни» замърсявания (мастило от химикалки, следи от подметки и др.) от чинове, цокли и подови настилки със защитен полимерен слой. Отстранява замърсявания по ръцете на машиностроителни и автосервизни работници. С занижена пенообразуваща способност – може да се ползва и в съдомиялни машини.
Препаратът е комбинация на анийонактивни и нейоногенни повърхностно-активни вещества, органични и неорганични добавки, консервант, оцветител и есенция.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТС № АН 0701 – 01

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Външен вид                                                                      – течност;
2. рН на 1 %-ен разтвор                                                     – 6,9;
3. Съдържание на общо активно вещество, %          – 14,0;
4. Разтворимост при 50С в дестилирана вода        – пълна.

Препаратът притежава санитарно разрешително № 47-22-КХ-00877 от 01.04.2002 год. на МЗ за производство и употреба.

НАЧИН НА РАБОТА
Около 2 грама от препарата се разтварят в 1 литър топла вода (35-40С) и така приготвения разтвор се нанася с дунапренова гъба върху замърсените домакински съдове и прибори, след което се изплаква обилно с вода.
Прането на замърсените тъкани при ръчно пране се извършва с воден разтвор на препарата, с концентрация в границите на 5 грама на литър и температура 40-50°С. След изпирането следва обилно изплакване до бистри разтвори.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
Препаратът се съхранява в закрити помещения, при температури не по-ниски от плюс 2°С, в продължение на 12 месеца от датата на производство.