Tumblast-Shot-Blasting-Machine-300x225-1

Нискотемпературните обезмаслители се използват за обезмасляване във вани чрез потапяне с механично или въздушно разбъркване или ултразвуково (УЗ) поле, както и за обезмасляване в струйни инсталации и агрегати. 

С препаратите се работи при ниски температури, което води до намаляване на енергийните разходи на потребителите от порядъка на 40 – 50% в сравнение с високо-температурните препарати за обезмасляване. Друго тяхно предимство е, че притежават 3 – 4 пъти по-висока маслоемкост от високотемпературните обезмаслители, което удължава екплоатационния им срок.