« C 12 -74 »

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

« C 12 » е антифриз концентрат Long Life от ново поколение, произведен по OAT-технология(Organic Acid Technology), на база етиленгликол (MEG) и пакет инхибитори от органични киселини.Не съдържа амини, фосфати, нитрити, нитрати, борати и силикати, което увеличава срока за експлоатация на водните помпи и подобрява топлоотдаването от металните повърхности към течността.
« C 12 » е базиран на моноетиленгликол, висши алкохоли и органични инхибитори на корозия. Има ниска точка на замръзване и удължен период за подмяна от 5 години. Съдържа специални антикорозионни добавки с удължена ефективност на инхибиторите, което осигурява максимална защита на охладителната система от вреди, причинени от корозия. «C 12» предпазва охладителната система от изключително ниски температури и корозия.
«C 12» е произведен от етиленгликол (MEG) < 90 %, 1,2,3-пропантриол < 20 %, 2-
етилхексанова киселина < 3 %, калиева основа < 3 %, антикорозионни и противоизносни
добавки.

СТАНДАРТИ

ASTM D3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580 (1992), CUNANC 956-16,
AFNORNFR15-601, FFV Heft R443, UNE 26361-88, J IS K 2234, NATO S 759;

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Външен вид                                   – опалесцираща прозрачна течност;
2. Цвят                                                  – червено-оранжев;
3. Плътност при 15°С, g/cm3          – 1,141
4. Ph (50 % об.)                                    – 8,2
5. Защита от замръзване °С          – минус 35°С, при разреждане 1 : 1 с вода, обемно;

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

« C 12 » е антифриз конценрат, приложим като охладител във всички модерни двигатели с вътрешно горене. Притежава отлични топлопреносни характеристики и оптимално смазва водните и циркулационни помпи. Създаден за високотехнологични двигатели, в които предпазва агрегати и детайли от алуминиеви сплави, и полимерни композити от корозия.
« C 12 » служи за целогодишно охлаждане на съвременните двигатели с вътрешно горене,основно ориентиран към тези от алуминиеви сплави. Гарантира пробег от 250 000 км. за леки и 500 000 км. за товарни автомобили или употреба за срок от 5 години – което настъпи първо.За разлика от обикновените антифризи, които разчитат на неорганични инхибитори, « C 12 » има отлична стабилност и ниски нива на изтощаване на инхибиторите при твърда вода. Притежава отлични антикорозионни и противоизносни свойства. Предпазва охладителните системи от образуване на котлен камък.

НАЧИН ЗА УПОТРЕБА

За да осигури защита от замръзване, « C 12 » се употребява след разреждане с дестилирана или дейонизирана вода. Начинът на разреждането му и съответните температурни нива, са следните:

НАЧИН  НА  УПОТРЕБА

 Концентрат, об. %

25

33

40

50

         75
 Дестилирана вода, об. %

75

67

60

50

         25
 Защита от замръзванеоС

–12

–19

–27

–35

       –60

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
5 години от датата на производство.