ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

«ФАЦ – 25» е предназначен за отлагане на фосфатно покритие върху стоманени изделия преди нанасяне на органични покрития. Фосфатното покритие като грунд за лакови покрития, увеличава няколко пъти корозионната им устойчивост. Съставът се произвежда на база фосфорна киселина, цинкови и други соли. Съставът «ФАЦ -25» се състои от два концентрата : «ФАЦ – 25 А» – служи за зареждане и «ФАЦ – 25 К» – служи за корекция при работа.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТС № АН 0401 – 01

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА «ФАЦ – 25А» И «ФАЦ – 25К»

1. Външен вид – жълтеникава течност;

2. рН на работния разтвор – 2,1;

3. Обща киселинност, точки – 23;

4. Тегло на фосфатното покритие, г/м2 – над 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Препаратът «ФАЦ – 25» се използва за нанасяне на цинково-фосфатно покритие върху нелегирани стомани и чугун, като осигурява много добро сцепление на лаковите покрития с металната основа.

Работната концентрация е 5 обемни части от концентрата «ФАЦ – 25 А» и 95 обемни части вода.

Работната концентрация е 5 обемни части от концентрата «ФАЦ – 25 А» и 95 обемни части вода.

НАЧИН НА РАБОТА

Стоманените изделия преди фосфатиране се обезмасляват и почистват от корозия по методи използвани в практиката. Детайлите се потапят във вани от неръждаема стомана или от обикновенна стомана, облицована с PVC. Фосфатирането може да се извърши чрез обливане. Работната температура е 60 – 80°С. Фосфатирането продължава 3-6 мин. След това детайлите се промиват със студена вода и се подсушават при температура 50°С.

При работа с препарата да се спазват изискванията за работа с киселинни разтвори.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.