Смазочно охлаждащата течност  «Финиш – 1М» е предназначена за многофункцио-нална употреба при обработка на черни метали, мед и алуминий. Осигурява отлична защита от корозия на металните детайли по време на обработката и междуоперационните престои. Притежава превъзходна разтворимост във вода, много добра естествена микробиологична устойчивост, добри противозадирни и противоизносни свойства и ниска склонност към пенообразуване.

«Финиш – 1М» се произвежда като концентриран воден разтвор на инхибитори на корозията, повърхностно-активни вещества, противоизносни и противозадирни компоненти и омокрящи агенти.

Продуктът не е токсичен и пожароопасен.

ТЕХНИЧЕСКО  ОЗНАЧЕНИЕ

По БДС ISO 6743/7 – ISO – L – MAH

По БДС 14740 – 82 и БДС 14745 – 82 – СОТ/Р-Кр/Рр-2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС № АН 0201 – 02

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 1. Външен вид – прозрачна течност;
 2. рН на 5%-ен воден разтвор – 9,0;
 3. Корозионно действие върху метали на 5%-ен воден разтвор:
 • чугун Сч 20 – издържа;
 • стомана Ст 45 – издържа;
 • алуминий 99,5 – издържа;
 • контакт Ст10/Сч20 – издържа.
 1. Пенообразуване:
 • склонност към пенообразуване, мм – 20;
 • устойчивост на пяната, мм – 15.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Стоковият продукт се разрежда за експлоатация с вода до концентрация 3 – 5% разтвори за процесите шлифоване, лепинговане и други процеси със стружкоотнемане. Степента на разреждане се определя от вида на използвания инструмент, характе-ристиките на обработваните метали и техните сплави, вида операция и др.

Срок на експлоатация – максимум 6 месеца.

НАЧИН НА РАБОТА

Преди зареждане с работен разтвор на «Финиш – 1М», смазочно-охлаждащата система на дадена металообработваща машина трябва да бъде основно почистена с миещо-дезинфекционния препарат «Стал – 01 М».

Начинът за почистване е указан в проспектния материал на продукта «Стал – 01 М».

Ценови каталог

 

 

 

Приготвянето на работния разтвор на «Финиш – 1М» се извършва както следва:

 1. Приготвяне на разтвор А:

Приготвя се 0,5% (5 г/л) разтвор на добавката ДФО с питейна вода, като за целта 0,5 кг. ДФО се разтварят в 99,5 кг питейна вода при температура 15 – 35°С и непрекъснато разбъркване.

 1. С така получения разтвор А се заготвят работните разтвори на «Финиш – 1М» със съответните концентрации. Например: за приготвянето на 5% разтвор на «Финиш – 1М», 5 кг от концентрата се разтварят в 95 кг от разтвор А при температура 15 – 35°С. Сместа се разбърква до пълното й хомогенизиране. Получава се абсолютно прозрачен разтвор без всякакви утайки.

Концентрацията на работния разтвор по време на експлоатация се контролира с помощта на обикновен рефрактометър и при необходимост се прави корекция.

Трябва да се извършва периодично и замерване на рН на работния разтвор. При стойност на под 8,5рН, също се прави корекция.

Корекциите, в зависимост от наличния обем на работния разтвор, могат да се извършват по два начина:

 1. Ако обемът на работния разтвор е достатъчен, добавя се концентрат от «Финиш – 1М» директно в разтвора.
 2. Ако обемът на работния разтвор е недостатъчен и изисква доливане и с вода, тогава разтворът за корекция се приготвя по начина за приготвяне на свеж работен разтвор (първо се приготвя разтвор А и към него се добавя концентрат от «Финиш – 1М»).

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.