Смазочно-охлаждащата течност «Финиш – 1» е предназначена за получаване на работни разтвори, които се използват като охлаждаща и смазваща среда при процеси на стружкоотнемане и по-специално при процеси на шлифоване на черни метали и алуминий. Осигурява отлична защита от корозия на металните детайли по време на обработката.Произвежда се като концентриран воден разтвор на инхибитори на корозията, повърхностно-активни вещества и омокрящи агенти.

Продуктът не е токсичен и пожароопасен. 

ТЕХНИЧЕСКО ОЗНАЧЕНИЕ

По БДС ISO6743/7 – ISO- L- МАН

По БДС 14740 – 82 и БДС 14745 – 82 – СОТ/Р-Кр/Рр-2 

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТС № АН 0201 – 02 

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Външен вид – прозрачна течност;

2.рН на 5%-ен воден разтвор – 9,0;

3.Корозионно действие върху метали на 5%-ен воден разтвор:

чугун Сч20– издържа;

стомана 45 – издържа;

алуминий 99,5– издържа;

контакт Ст10/Сч20 – издържа.

4.Пенообразуване : Склонност към пенообразуване, мм – 20; устойчивост на пяната, мм -15.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Стоковият продукт се разрежда за експлоатация с вода до концентрация 3 – 5% разтвори за процесите шлифоване, лепинговане и други процеси със стружкоотнемане. Степента на разреждане се определя от вида на използвания инструмент, характе-ристиките на обработваните метали и техните сплави, вида операция и др.

Срок на експлоатация – максимум 6 месеца.

НАЧИН НА РАБОТА

Преди зареждане с работен разтвор на «Финиш – 1», смазочно-охлаждащата система на дадена металообработваща машина трябва да бъде основно почистена с миещо-дезинфекционния препарат «Стал – 01 М».

Начинът за почистване е указан в проспектния материал на продукта «Стал – 01 М».

Приготвянето на работния разтвор на «Финиш – 1» се извършва както следва:

  1. Приготвяне на разтвор А:

Приготвя се 0,5% (5 г/л) разтвор на добавката ДФО с питейна вода, като за целта 0,5 кг. ДФО се разтварят в 99,5 кг питейна вода при температура 15 – 35°С и непрекъснато разбъркване.

  1. С така получения разтвор А се заготвят работните разтвори на «Финиш – 1» със съответните концентрации. Например: за приготвянето на 5% разтвор на «Финиш – 1», 5 кг от концентрата се разтварят в 95 кг от разтвор А при температура 15 – 35°С. Сместа се разбърква до пълното й хомогенизиране. Получава се абсолютно прозрачен разтвор без всякакви утайки.

Концентрацията на работния разтвор по време на експлоатация се контролира с помощта на обикновен рефрактометър и при необходимост се прави корекция.Трябва да се извършва периодично и замерване на рН на работния разтвор. При стойност на под 8,5рН, също се прави корекция.

Корекциите, в зависимост от наличния обем на работния разтвор, могат да се извършват по два начина:

  1. Ако обемът на работния разтвор е достатъчен, добавя се концентрат от «Финиш – 1» директно в разтвора.
  2. Ако обемът на работния разтвор е недостатъчен и изисква доливане и с вода, тогава разтворът за корекция се приготвя по начина за приготвяне на свеж работен разтвор (първо се приготвя разтвор А и към него се добавя концентрат от «Финиш – 1»).

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.

 

Ценови каталог