«Цунами» е универсален, течен, концентриран, нискотемпературен, алкален обезмаслител.Работи след разреждане с вода и мие двигатели, джанти, каросерии, шасита, TIR чергила и др.Служи за почистване на абсорбатори, скари и димоотводи в BBQ заведения и кухни. Не уврежда гумени, каучукови и силиконови изделия. Обезмаслява повърхности и детайли от черни и
цветни метали.
Произвежда се на база алкален хидроксид < 5 %, фосфонат, ЕДТА – 4 натриева сол, амфотерен и нейоногенни ПАВ, гликоли, инхибитори на корозия, оцветител.
Препаратът не е токсичен и пожароопасен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
ТС № АН 0322 – 17

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
1. Външен вид –                            прозрачна, двуфазна течност;
2. Мирис –                                       специфичен;
3. Свободна алкалност –            4,5 %;
4. Плътност при 20°, g/cm³ –     1,15;
5. Обезмасляваща способност – промивката добре да омокря цялата повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА:
Препаратът «Цунами» е концентриран, алкален, течен обезмаслител за черни и цветни метали.Работи след разреждане с питейна вода. Преди дозиране, «Цунами» задължително се разклаща,до пълно хомогенизиране на двете му фази! Работи без подгряване. Не се препоръчва употребата му в концентриран вид. Чисти силно замърсени детайли, енергетично оборудване, двигатели, агрегати и автомобилни части, TIR чергила, абсорбатори, скари и димоотводи от масла, греси, кал, маслени и мазнинни отложения и нагари.
За миене на двигатели и шасита се разрежда с вода от 1:5 до 1:10;  за почистване на чергила и ремаркета – 1:20, за алуминиеви джанти – 1:1, за миене на абсорбатори, скари, димоотводи и изделия от цветни метали – от 1:1 до 1:5.

НАЧИН НА РАБОТА:
Работните разтвори на «Цунами» се нанасят без подгряване, чрез напръскване, пулверизиране,обмазване или заливане. Третираните повърхности престояват с обезмаслителя няколко минути,след което се изплакват обилно с вода. При силно замърсени, разглобени автомобилни части от черни метали, без лаково-бояджийско покритие, е препоръчително същите да се потопят в «Цунами» с концентрация 1 : 0,3. Времето за престой е в зависимост от степента на замърсяване (от 3 до 25 мин.). След това детайлите се промиват обилно с вода. С цел предпазване от ръжда, е препоръчително почистените и обезмаслени детайли да се облеят с 25 % разтвор на емулсол «Монопас ЕМ3» или да се обработят с „Антикор” (производство на «Антикороза» EООД).
Препаратът «Цунами» е алкален. При работа с него е необходимо да се използват лични предпазни средства – предпазни очила, гумени ръкавици и престилки. При попадане на препарата върху кожата е препоръчително незабавно измиване с вода.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
«Цунами» се съхранява в закрити складови помещения в оригинални опаковки. Препаратът има срок на  годност 24 месеца от датата на производство.

Ценови каталог