Високотемпературните обезмаслители се използват за обезмасляване във вани чрез потапяне с механично или въздушно разбъркване или ултразвуково (УЗ) поле, както и за обезмасляване в струйни инсталации и агрегати. С препаратите се работи при средни и високи температури, което води до по качественото обезмасляване.
Безупречното почистване на повърхността е ключова стъпка за постигане на добър резултат. Предлагаме препарати за химично обезмасляването на изделията, като по този начин се почистват от грес, масла и други препарати използвани при изработката им. Това се случва на няколко етапа, чрез потапяне във вани.

Какво Ви предлагам

Препарати за обезмасляване с подгряване и ултра звук Бомали ЕООД
Препарати за обезмасляване с подгряване и ултра звук Бомали ЕООД