Неорганичен антифриз G 11

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Произведен изцяло по технология и със суровини от Белгия.Антикороза антифриз «G 11» е премиум клас антифриз концентрат – нискозамръзващата охлаждаща течност, създаден на основата на етилен гликол (MEG). Във ормулацията му работи специална технология от инхибитори – нитрити, амини и фосфати (NAP), която не включва борати и силикати. Класификацията по BTC е от типа 2Е.Служи за целогодишно охлаждане на всички двигатели с вътрешно горене, включително и създадените от алуминиеви сплави. Не уврежда гумени и силиконови маркучи, уплътнения и съединения.Антикороза антифриз концентрат «G 11» е произведен на база моноетилен гликол (MEG) > 94 %, динатриев тетраборат анхидрат < 5 %, антикорозионни и противоизносни добавки.

СТАНДАРТИ

1. БДС 10126 – 82    2. ASTM D3306         3. ASTM D 4985                                                               4. SAE J 1034           5. BS 6580 (1992)       6. AFNOR NF R15-601

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Външен вид – прозрачна течност, с допустима опалесценция;
2. Цвят – син, тъмен брилянт;
3. Плътност при 15°С, g/cm3 – 1,125
4. Ph (50 % об.) – 8,0
5. Температура на замръзване °С – минус 40OC, при разреждане 1 : 1 с вода, обемно;
6. Температура на кипене, °С – плюс 170OC

 ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Антикороза антифриз концентрат «G 11» използва усъвършенствана технология за силикатно стабилизиране, за да елиминира възможността за формиране на силикатен гел – чест проблем при другите антифризи. Останалите добавки осигуряват добра съвместимост с твърда вода. Притежава отлични антикорозионни и противоизносни свойства. Предпазва охладителните системи от образуване на котлен камък.Приложим във всички двигатели с вътрешно горене, климатични, соларни и геотермални инсталации. Притежава отлични топлопреносни характеристики и смазва водните и циркулационни помпи по оптимален начин. Използва се в максимално широк температурен диапазон.

 НАЧИН ЗА УПОТРЕБА

За да осигури защита от замръзване, «Антикороза антифриз G 11» се употребява след разреждане с дестилирана или дейонизирана вода.
Начинът на разреждането му и съответните температурни нива, са дадени по-долу:

НАЧИН  НА  УПОТРЕБА

Концентрат, об. %

25

33

40

 50

60

Дестилирана вода, об. %

75

67

60

 50

40

Защита от замръзванеоС

12

22

27

40

56

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

3 години от датата на производство.